Pojištění je nástrojem k zabezpečení nahodilých a zpravidla nepříjemných událostí, které by domácnost nebyla schopna nebo by nechtěla pokrýt ze svých rezerv. Krádež, zničení majetku, smrt, invalidita a další. To všechno jsou věci, které si nikdo z nás nepřeje, ale občas se někomu přihodí. Proto je pojištění běžnou součástí našich výdajů. V tomto článku se dozvíte pár základních tipů týkající se této problematiky.

Udělejte si sami velmi jednoduchou inventuru vašich pojistných smluv. Možná zjistíte, že můžete ušetřit spoustu peněz.  Nejdříve si pojďme vysvětlit, k čemu vlastně pojištění slouží: Pojištění by mělo sloužit k tomu, aby nám pomáhalo v situacích, které bychom sami finančně nezvládli. Inventura Vašich pojistných smluv by měla začít právě tímto bodem:


Neplatíte za něco zbytečně? 

Mějte pojištěna zejména ta rizika, která byste sami finančně nezvládli.  Ztráta střechy nad hlavou po požáru nebo povodni nás může výrazně ekonomicky ohrozit. Rozbitý spotřebič však zvládneme zaplatit sami. Podobné to je u životního a úrazového pojištění. Když někdo po autonehodě zůstane invalidní, přichází o budoucí příjmy v hodnotě stovek tisíc nebo milionů korun. Je to velké riziko, které se vyplatí mít pojištěno. Mnoho lidí si však platí pojištění pro případ drobných úrazů. Za zlomenou ruku deset tisíc. Za tři stehy pět tisíc. Takové úrazové pojištění něco stojí. A přitom toho moc neřeší. Zlomený prst přeci neohrozí vaší finanční kondici, s tím si většinou poradíte sami. Je pravda, že konečné nastavení závisí na výši rezerv a práci, kterou děláte. Jinak to bude u člověka, který je manuálně pracující, kdy i kvůli menšímu úrazu musí zůstat doma a jinak tomu bude u povolání v kanceláři, kdy je možné tuto práci dělat i z domova tzv. home office. Zjednodušeně se dá říci, že pokud nedojde ke snížení příjmu vlivem této události, je zbytečné si toto riziko pojišťovat.


Zaplatí mi pojišťovny v krizových situacích? 

Mám pojištěnou nemovitost tak, abych v případě totální škody dostal peníze na postavení stejné nemovitosti? Recept je jednoduchý. Podívejte se do pojistné smlouvy, jestli je pojištěná na novou hodnotu. Dále odhadněte, kolik by dnes stála výstavba stejné nemovitosti. Pokud se váš odhad příliš neliší od pojistné částky, je vše v pořádku. Pokud je v těchto částkách významnější rozdíl, bude důležité smlouvu aktualizovat. Je to nejčastější chyba, která se na majetkových smlouvách objevuje. Problém je v tom, že v době uzavření pojistky bylo vše v pořádku, ale vlivem přirozeného růstu cen hodnota nemovitosti narostla a tak částka, kterou jste před lety nastavili, již nemusí odpovídat. Pojišťovny pak mohou v případě škody uplatnit tzv. podpojištění. Tedy krácení výplaty pojistného plnění ve stejném poměru, o kolik je nemovitost podpojištěna.

 
Ušetřete na pojištění

Pokud je to možné, zvolte si vyšší spoluúčast. Spoluúčastí se rozumí částka, kterou se spolupodílíte na úhradě dané škody. Většinou je vyjadřována v procentech a týká se zejména majetkových a odpovědnostních pojistek. Už víte, že je důležité pojišťovat jenom důležitá rizika. Vyšší spoluúčastí říkáte pojišťovně, že drobné škody zvládnete sami a s těmi velkými potřebujete pomoci. Pojišťovna vám za to nabídne nižší sazbu pojistného.

 
Pro jistotu!

V životě mohou nastat situace, kdy způsobíme škodu na majetku nebo na zdraví někoho dalšího. Za tyto škody neseme plnou odpovědnost. Ať už jsme je způsobili my, naše děti nebo náš čtyřnohý mazlíček. Může se jednat o autonehodu, kterou způsobíte jako cyklista, srážka s lyžařem na sjezdovce nebo třeba vytopený sousedův byt. Zajištěním tohoto rizika můžeme předejít statisícovým či milionovým škodám, které bychom jinak museli zaplatit. Představte si, že vám od adventní svíčky chytne střecha sousedova domu, který je s vaším domem jako řadový. Levné to nebude. Pro tyto účely existuje pojištění odpovědnosti. Lidově se mu říká pojistka „na blbost“. Výhoda tohoto pojištění je ta, že při sjednání na jednoho člena domácnosti jsou do ní zahrnuti i ostatní členové, kteří žijí ve společné domácnosti. Při uzavření je však důležité si tuto informaci nechat potvrdit. Některé pojišťovny si totiž mohou vyložit pojem člena domácnosti po svém.


Při sjednání životního pojištění nikdy nezatajujte informace o zdravotním stavu! 

Někteří lidé platí pojištění, ze kterého se nikdy nemůže plnit. Jsou to případy, kdy při sjednávání pojištění nesdělili pojišťovně pravdivé informace. Pojišťovny si většinou neprověřují pravdivost informací při sjednávání pojištění, ale až při případném plnění. A v pojistných podmínkách je vždy ustanovení o tom, že v případě uvedení nepravdivých informací se může snížit nebo odmítnout plnění. Takto sjednaná pojistná smlouva pak může být zbytečná. Nikdy se z ní nebude plnit. Jako příklad lze uvést pojištění pracovní neschopnosti. Při sjednání je důležité uvést všechny současné i minulé zdravotní potíže. Pokud se dostanete do pracovní neschopnosti např. s onemocněním jater, pojišťovna si vyžádá výpis ze zdravotní dokumentace. A pokud se dozví, že klient prodělal žloutenku, zřejmě odmítne plnit. Zkuste si vzpomenout, jestli jste při uzavírání ve vaší smlouvě udávali údaje o vašem zdravotním stavu v případě, že jste se někdy s něčím léčili.


TIP pro Vás: 

Projděte si Vaše pojistné smlouvy a zkontrolujte, jestli by se v nich daly uplatnit výše zmíněné rady.


Závěrem

Pojišťujte jenom to, co nezvládnete vyřešit sami.  Pojistěte si všechna rizika, která byste finančně nezvládli. Všechna ostatní pojištění pečlivě zvažte. V případě, že si nebudete vědět s něčím rady, využijte kontaktu na těchto stránkách.

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.

Nastavení